Studenti v talárech i na lavici obžalovaných

 Dne 29. 11. proběhla v rámci společenskovědního semináře exkurze, při níž měli žáci možnost na vlastní oči sledovat průběh trestního řízení u Městského soudu v Praze.

Následně sami zažili, jak náročné jsou jednotlivé právnické profese v simulovaném soudním líčení, které proběhlo na Právnické fakultě UK. V procesu si rozdělili role obžalovaných, státních zástupců a advokátů a absolvovali celý proces zakončený vynesením rozsudku.

Petr Hejda