Krajské kolo chemické olympiády – kategorie A

9. prosince tohoto roku se v Liberci konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie A – kategorie určené pro nejstarší středoškoláky – studenty 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a septim a oktáv osmiletého studia. Svým záběrem a rozsahem se jedná o kategorii nejnáročnější. Soutěžící se musí poprat s úlohami z anorganické, organické a fyzikální chemie i biochemie a k tomu ještě zvládnout nelehkou laboratorní úlohu.

Naši školu reprezentovali studenti Ludvík Kašpar a Petr Myslík, oba ze třídy 8AV. Ludvík Kašpar dosáhl svým výkonem na vynikající bronzovou příčku a s velkou pravděpodobností bude reprezentovat školu i v kole národním. Petr Myslík obsadil krásné 5. místo.

Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy nejen v tomto ročníku, ale po celou dobu studia, kdy jejich výkony byly ozdobou řady soutěží, jichž se účastnili. Také jim přejeme mnoho úspěchů při maturitě a dále při studiu na vysoké škole.

Veronika Krejčová