Školní kolo Konverzační soutěže v angličtině

V pondělí 9. ledna 2017 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA, tedy pro studenty kvint až septim.  Účast byla v letošním roce menší než v letech minulých a k náročnému rozřazovacímu poslechovému testu nastoupilo jen 24 studentů, z nichž nejlepších 10 postoupilo k ústní zkoušce.

Úroveň všech, které dvoučlenná porota zkoušela, byla tradičně velmi vysoká.  Zkoušející i letos nadchla jazyková úroveň zejména některých starších účastníků ústní zkoušky. Neztratili se ovšem ani mladší studenti, kteří jsou do budoucna příslibem zachování vysoké kvality studentské angličtiny na našem gymnáziu.

Vítězi školního kola se s velkým náskokem před ostatními a se shodným počtem bodů stali Pavlína Brejchová ze 3.A a Vojtěch Svoboda ze VII.A. Třetí místo obsadila Anna Šulcová ze VII.A.

Pavlína s Vojtou nás budou 15.2. 2016 reprezentovat v okresním kole.

Přejeme mnoho úspěchů a všem zúčastněným děkujeme za účast!

Mgr. Petra Švajdová