ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY kategorie D a C

Ve čtvrtek 5. ledna proběhlo školní kolo biologické olympiády kat. D (prima, sekunda) a kat. C (tercie, kvarta). Z každé kategorie postupují do okresního kola 4 nejúspěšnější studenti.

Blahopřejeme vítězům, děkujeme i ostatním zúčastněným.

Lenka Tulková

Postupující studenti :

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo kategorie D
pořadí                  jméno                                  třída
1. – 2.                   Kašpar Vojta                      I.A
                               Machová Lenka                I.A
3.                            Suchá Dáša                         I.A
4.                            Kirschnerová Anežka     II.A

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo kategorie D
pořadí                  jméno                                  třída
1.                           Kuchařová Aneta             III.A
2.                            Schacherlová Anička       III.A
3.                            Halamová Amálka           III.A
4.                            Hanzelková Iva                 IV.A