Ministerská EXCELENCE – výsledky

Také pro rok 2016 vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program s názvem Excelence, a to ve dvou kategoriích –  základní a střední školy. Jde o programové hodnocení škol podle výsledků v soutěžích s cílem podporovat talentované žáky a ocenit práci jejich učitelů. I v tomto ročníku se tedy porovnávaly výsledky žáků ve vybraných soutěžích na úrovni krajských, ústředních a mezinárodních kol. Do Excelence se školy mohly hlásit právě na základě těchto svých výsledků.

Gymnázium Česká Lípa dosáhlo v tomto programu opět velmi dobrého umístění v obou kategoriích.

Již na konci listopadu byly zveřejněny výsledky v kategorii základních škol. Zde jsme díky aktivitám žáků a učitelů v oblasti biologie, chemie, zeměpisu a všech tří cizích jazyků obsadili 2. místo v Libereckém kraji (za Gymnáziem F. X. Šaldy Liberec) a získali finanční dotaci 92 667 Kč.

V kategorii středních škol je zahrnuto více soutěží a též konkurence je vyšší, přesto i zde můžeme být s výsledkem zveřejněným v těchto dnech spokojeni. Držíme si totiž stabilně 4. místo v našem kraji, a to za třemi libereckými školami  – Gymnáziem F. X. Šaldy, Gymnáziem Jeronýmova a Střední průmyslovou školou. Získaná finanční dotace činí 154 040 Kč.

Celkově tedy škola získala téměř čtvrt milionu korun. Z nemalé finanční odměny pro naše pedagogy máme pochopitelně velkou radost, navíc toto hodnocení ukazuje, že v konkurenci mezi ostatními školami naše gymnázium rozhodně obstojí.

Celkové výsledky jsou uvedené na webových stránkách MŠMT – konkrétně zde:

Střední školy (celá republika dle krajů):

http://www.msmt.cz/file/39742/

Základní školy (Liberecký kraj):

http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/4583/Rozvojovy-program-MSMT-Excelence-zakladnich-skol-2016-vysledky-v-kraji.aspx

Mgr. Helena Paszeková

ředitelka školy