Studenti Gymnázia Česká Lípa opakovaně úspěšní při zkouškách FCE

 Gymnázium Česká Lípa je jedinou střední školou na Českolipsku, která systematicky připravuje své studenty na získání velmi užitečného certifikátu First Certificate of English (FCE). Jedná se o oficiální osvědčení, potvrzující studentům, že jejich jazykové znalosti a dovednosti jsou na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce (CEFRL).  Úspěšné složení tohoto certifikátu přináší často velkou výhodu při přijímacím řízení na celé řadě vysokých škol či později v procesu ucházení se o zaměstnání.

K dané úrovni směřuje jednak výuka angličtiny v klasických hodinách na vyšším stupni gymnázia, ale navíc je studentům 3. ročníku nabízen bezplatný přípravný a konzultační kurz ke zkouškám. Kurz zpravidla probíhá od jara do podzimu, na kdy jsou naplánovány samotné zkoušky (pro jejichž skládání účast na přípravném kurzu není podmínkou).

V loňském roce se ke zkouškám, organizovaným ve spolupráci s jazykovou agenturou AP ELEC, přihlásil opět velmi vysoký počet uchazečů – celkem 14. Všichni zúčastnění při zkouškách uspěli, a sedm z nich dokonce dosáhlo hodnocení A, což znamená, že jim byla přiznána ještě vyšší úroveň znalosti angličtiny než požadovaná B2, tedy C1. Dne 25. 1. byly certifikáty úspěšným studentům slavnostně předány.

Samozřejmě chceme i dalším studentům naší školy nabídnout stejnou možnost a od března 2017 zahajujeme další přípravný a konzultační kurz, který by napomoci k úspěšnému složení FCE certifikátu.

Tento kurz bude zřízen pro ty studenty z 3. ročníku a septim, kteří mají zájem přípravu na složení certifikátu, které je naplánováno na prosinec 2017. Kromě procvičování klíčových dovedností a zkoušení cvičných testů budou studenti seznámeni s formálním obsahem zkoušky, častými chybami, radami k úspěšnému složení zkoušek atd. Dále si budou moci vyzkoušet přímo testovací úlohy v reálném testovacím čase.

Kurz bude opět veden Mgr. Janou Triguinho, bude zdarma, studenti si budou pouze hradit učebnici. Zájemci se mohou předběžně hlásit u svých vyučujících anglického jazyka či přímo u J. Triguinho (kabinet č. 422).

Zde přinášíme názory některých studentů, kteří získali certifikát FCE už v loňském roce…

„Za certifikát jsem dostala bonifikaci při přijímačkách na právnickou fakultu na Karlově Univerzitě a ve vyšším ročníku si budu moci díky FCE vybrat ze 2 druhů zkoušek. A pokud se týká věcí mimo školu, na FCE se  ptají téměř na každém pohovoru, pokud vidí FCE v životopise, dost to ohromí.“

 „Za mě je rozhodně fajn mít si co připnout k CV a nezkoumat, jakou úroveň bych čistě teoreticky mohl mít. Navíc ještě škola přidává body při přijímačkách za každý certifikát.“

„Mně to zatím žádné „praktické“ výhody nepřineslo. Ale pocit na duši krásný – na životopise se certifikát FCE vyjímat bude, a jelikož je doživotní, tak nepochybuju, že ho využiju. Přeci jen je to eso v rukávu.“

„Na některých oborech Univerzity Karlovy vám certifikát uznají místo zkoušky, nesmí to však být obory s angličtinou jako povinným (prvním) cizím jazykem. Co se ale opravdu vyplatí, tak udělat si certifikát z druhého cizího jazyka, např. z francouzštiny nebo němčiny, ty se uznávají snad vždy a obzvlášť v prváku je každá odpuštěná zkouška úlevou. Na druhou stranu, přijímací testy jsou většinou dost podobné těm „fcéčkovým“ takže jako taková „příprava na vysokou“ je trénink na FCE ideální.“

Měla by mi být v druhém semestru prominuta zkouška z Aj, která je nutná k pokračování do předmětu Odborný jazyk. Jinak je certifikát FCE šikovná věc, je dobré investovat do svého vzdělání“