Bobřík informatiky na krajích

První únorový den se v jednotlivých krajích konaly soutěže nejúspěšnějších řešitelů Bobříka informatiky. Z naší školy postoupilo 10 žáků. Porovnat síly se svými vrstevníky jich však na liberecké Gymnázium F. X. Šaldy dorazilo pouze sedm.

Obtížnost testu byla nastavena velmi vysoko, o čemž svědčí, že republikový medián byl 110 získaných bodů z celkového počtu 240. Z našich sedmi statečných byla nadpoloviční většina nad tímto průměrem, což je dobrá zpráva. Nejlepší z libereckých účastníků získali shodně 200 bodů a rozhodoval čas. Díky němu skončil Petr Myslík ze třídy 8AV na vynikajícím druhém místě. Mezi pět nejlepších se však nikdo další nevešel. Nejblíže tomu byla nejmladší účastnice Štěpánka Balvínová ze třídy 7BV, která skončila na krásném šestém místě.

Děkuji všem žákům za účast i za to, že díky nim si v informatických soutěžích naše škola stále udržuje přední místa v kraji.

Mgr. Michala Tomková