Zeměpisná olympiáda – školní kolo

V minulých dnech jsme zahájili další ročník Zeměpisné olympiády školním kolem, kterého se zúčastnilo celkem 70 studentů rozdělených do čtyřech kategorií. V kategorii A (prima, 11 studentů) zvítězil Vojta Kašpar před Alenou Hluštíkovou a Tomášem Sichrovským. V kategorii B (sekunda, 7 studentů) byli nejúspěšnějšími Martin Kaplánek, Václav Kratochvíl a Tomáš Vomlela. V kategorii C (tercie + kvarta, 13 soutěžících) zvítězily zástupkyně studentek v pořadí Bára Hluštíková, Stázka Vítková a Iva Hanzelková. Tradičně nejnabitější byla kategorie D, určená pro všechny třídy vyššího gymnázia (39 soutěžících). Na prvních třech místech skončili zkušení zeměpisáři Milan Klimeš, Andrea Bínová a Adam Zechovský. V této kategorii byly nejpočetněji zastoupené třídy 1.B a kvinta A (11 resp 10 st.). Naopak žádného zástupce neměly třídy VII.B, 4.A a VIII.B.

Z kategorií A – C postupují vždy pouze první dva, v kategorii D letos získalo právo účasti v okresním kole dokonce 15 studentů.

Všem účastníkům školního kola děkujeme, že obětovali část svého volného času, nejúspěšnějším gratulujeme a postupujícím přejeme úspěšné vystoupení v okresním kole.

Za vyučující zeměpisu

R. Tulka