Pavlína Brejchová suverénní vítězkou!

Ve středu 15. února 2017 proběhlo v DDM Libertin okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie III A, tedy studentů středních škol. Letošní účast byla ve srovnání s předchozími ročníky vysoká,  z celého okresu přijelo 16 studentek a studentů.

Jazyková úroveň všech účastníků, kteří se do okresního kola probojovali, byla vynikající. Široká slovní zásoba, bezchybná znalost mluvnických pravidel a skvělá výslovnost jsou u soutěžících na této úrovni samozřejmostí. Rozhodujícími faktory byly proto pro tříčlennou odbornou porotu zejména schopnost okamžité reakce na položené otázky, kreativita, vtip a schopnost smysluplného vyjádření se k danému kontroverznímu tématu.

Naši školu reprezentovali dva soutěžící, a to Pavlína Brejchová ze 3.A a Vojta Svoboda ze VII.A.

Vítězkou letošního ročníku se stala naše studentka Pavlína Brejchová, která zvítězila suverénním způsobem, když získala 66 ze 68 možných bodů a své soupeře nechala daleko za sebou. Vojta Svoboda ve velké konkurenci vynikajících angličtinářů obsadil 7. – 8. místo.

Pavla postupuje do krajského kola, které se koná 15. 3. 2017 v Liberci.

Oběma našim reprezentantům blahopřejeme a Pavle přejeme další úspěch v krajském kole.

Mgr.Petra Švajdová