Krajské kolo olympiády z anglického jazyka

Díky tomu, že naši studenti a studentky opakovaně postupují v konverzační soutěži v anglickém jazyce do krajského kola, můžu za poslední tři roky, kdy mám možnost sedět v krajské  porotě, sledovat, jak se výkony  soutěžících dětí neuvěřitelně zlepšují. O letošním ročníku, který proběhl 13.března 2017, mi nezbývá než napsat, že byl mimořádně ,,nadupaný". Velikým úspěchem je proto výkon Amélie  Belit Triguinho ze třídy 4AV, která se umístila na krásném 4. místě a do 3. místa jí scházel pouze 1 bod.

V  této kategorii 2C  (žáci, kteří mají možnost komunikovat v angličtině i mimo školní výuku nebo ti, kteří pobývali delší dobu v cizině) soutěžily i děti které buď strávily deset let na anglické škole v Thajsku ( včetně mateřské školky) nebo děti, které denně komunikují s rodiči anglicky.  Veliké poděkování patří i  Kateřině Šmídové 4AV a Janě Bartákové 3AV , které rovněž vzorně reprezentovaly v kategorii 2B (víceletá gymnázia).

Pevně věřím, že Amélie a Katka se budou této soutěže zúčastňovat i na vyšším stupni gymnázia a Janě, která letos byla ve své kategorii nejmladší, přeji hodně štěstí v příštím roce.

Martina Šimánková