Školní kolo Chemické olympiády kategorie C

V pondělí 20. 3. 2017 se 15 studentů 1. a 2. ročníků a odpovídajících tříd víceletého gymnázia zúčastnilo školního kola Chemické olympiády kategorie C. Účastníci soutěže musí nejprve zpracovat a odevzdat přípravnou domácí část a praktickou laboratorní úlohu. Poslední, nejdůležitější součástí je test. Pokud totiž mají dva soutěžící stejný celkový počet bodů, o vítězi rozhoduje právě test. Toto pravidlo bylo letos velmi aktuální a to dokonce na pozicích nejvyšších. Na prvním místě se umístil Pavel Šorf ze třídy 2.B s celkovým počtem 146. Druhé místo obsadila Tereza Dvořáková ze ze třídy 2.B se stejným počtem bodů. Jako třetí se umístila Adéla Sztoláriková z kvinty A se 143 body. Všichni zúčastnění studenti se stali úspěšnými řešiteli a já jim děkuji za účast v soutěži. Pavel, Tereza a Adéla nás budou 12. 4. 2017 reprezentovat v krajském kole v Liberci. Držme jim palce!

Mgr. Pavla Machová