Politika nás zajímá

Naši studenti se zúčastnili zajímavého projektu, který má v mladých lidech probudit zájem o politické dění v našem státě. Dva získali dokonce ocenění, 2. místo Fanda Matula ze 3.A a 3. místo Pavlína Kašparová ze VI.A. Vojta Svoboda ze VII.A celý projekt pomáhal organizovat.

Ve dnech 22.-24.3. 2017 se v Praze konal již třetí ročník projektu Republika od Akademie Mladých občanů, kteří se snaží mezi mladé lidi rozšířit zájem o veřejné dění. Tématem projektu byla „Přímá demokracie v ČR“ a na toto téma jsem já společně s dalšími dvěma studenty GČL, Adamem Zechovským a Františkem Matulou, psala vstupní esej, která byla úspěšně přijata, a mohli jsme tak ve středu 22.3. vyrazit do Prahy.

Na tyto tři dny jsme byli ubytování v hotelu Prokopka, který nás překvapil svým komfortem. Zde nás přivítal další ze studentů naší školy, Vojtěch Svoboda, který se pro letošní ročník Republiky stal dokonce koordinátorem a jedním z organizátorů. Dále nás čekala spousta  velice zajímavého programu, který se odehrával v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

První dva dny jsme si užili zajímavé přednášky a diskuse, ať už s politiky, politology, nebo různými zástupci neziskových organizací. Hovořili jsme na téma samotné přímé demokracie, ale také ověřování informací, občanské odpovědnosti a veřejné správy. Jedním z našich témat byli také mladí v politice, na toto téma jsme hovořili například s Dominikem Ferim. V tomto panelu jsme se také těšili na předsedu strany TOP 09, Miroslava Kalouska, nakonec se však bohužel nemohl zúčastnit. Ostatní hosté však také dokázali vyvolat skvělou diskusi, kterou bylo velmi zajímavé sledovat. Další diskuse na toto téma přicházela hned vzápětí, kdy nám mladí politici, jako např. Matěj Stropnický, přiblížili své politické začátky.

Třetí a poslední den, v pátek, jsme si vyzkoušeli, jak probíhá zasedání parlamentního výboru. Já jsem proti našim českolipským studentům seděla v opozici a hledala v jejich návrzích zákona mezery, což pro mě byla velmi zajímavá role. Společně jsme zamítli návrh zákona o povinné maturitě z matematiky a schválili jsme návrh zákona o zákazu požívání návykových látek na veřejnosti. Celý projekt jsem si nesmírně užila, ráda jsem se ho zúčastnila a trochu si zase zvýšila rozhled. Doporučuji ho všem mladým, kteří se chtějí v budoucnu nějak politicky angažovat nebo se něco nového dozvědět.

Pavlína Kašparová, sexta A