BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – další úspěch – tentokrát v kategorii D

V pondělí 10. dubna se na naší škole konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D, určené pro žáky 6. – 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  Soutěž se skládala z vědomostního testu, určování přírodnin a praktického úkolu. Součástí hodnocení  bylo i zpracování vstupního úkolu.

Je potěšující, že všechny medailové pozice obsadili studenti naší školy. V soutěži zvítězil Vojta Kašpar (I.A), na 2. místě skončila Lenka Machová (I.A) a na 3. místě Anežka Kirschnerová (II.A). Všichni tři postupují do krajského kola. Pěkného umístění dosáhla i studentka primy Dáša Suchá, která skončila na 6. místě.

Studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Lenka Tulková