ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

Vynikající výsledky našich sportovců na okresním kole OVOV

Dne 11. 4. 2017 se v Zákupech uskutečnilo okresní kolo OVOV, soutěž vybraných pěti disciplín: trojskok, hod medicinbalem, kliky, švihadlo, běh 1000m. Letos nás reprezentovali hlavně zástupci primy a sekundy a jejich výsledky byly vynikající:

Ročník 2005                        1. místo Nadia Van Wassem                       3. místo Anna Sazamová

Ročník 2004                        3. místo Veronika Pánková

                                               2. místo Jan Moravík                                     3. místo Jan Zátka

Ročník 2003                        3. místo Dominika Nováčková

Ročník 2002                        4. místo Tereza Kašparová

Zároveň naše družstvo ve složení: Dominika Nováčková, Marina Holubová, Nadia Van Wassem, Anna Sazamová, Jan Moravík, Tomáš Motlík, Jan Zátka, Tomáš Novák získalo krásné 2. místo.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci a přejeme štěstí do krajského kola.

Jana Mlynářová, Zbyněk Landa