Ekologická olympiáda – postup do NÁRODNÍHO KOLA

O minulém víkendu proběhlo v Sedmihorkách v Českém ráji krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol. Tématem letošního ročníku byly „Biokoridory a bariéry“. Soutěž se skládala ze tří částí – test, poznávačka a praktický úkol. Cílem praktického úkolu bylo provést biologický průzkum určené lokality, zhodnotit migrační bariéry, vyhodnotit podpůrné prvky v krajině pro migraci živočichů a zhodnotit jednu z plánovaných variant dálnice D35 z hlediska migrace živočichů. Navržené řešení museli studenti obhájit před odbornou porotou.

Naši školu reprezentovali trojnásobní vítězové krajského kola – Petr Paulík, Milan Klimeš a Ludvík Kašpar. K naší velké radosti se jim i letos podařilo opět s výraznou bodovou převahou zvítězit, když z náročné praktické části obdrželi jako jediní maximální počet bodů. Naše studenty teď čeká národní kolo, které proběhne začátkem června v Krkonoších.

Úspěšné bylo i naše druhé družstvo, složené z nováčků soutěže (Nikola Malinská, Adéla Sztoláriková a Radim Macháček), které obsadilo v konkurenci dvanácti družstev 6. místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy, přejeme hodně úspěchů v národním kole.

Lenka Tulková