Výjimečná a krásná událost – přednáška p. prof. Hilského

Ve čtvrtek 27. dubna mělo více než 150 našich studentů společně s učiteli českého jazyka a literatury jedinečnou příležitost vyslechnout si přednášku předního českého anglisty prof. Martina Hilského o Shakespearových tragédiích. Pan Hilský je nejen naším předním překladatelem z anglického jazyka, ale výraznou osobností české kultury obecně. Je nositelem několika domácích cen a rovněž Řádu britského impéria, který mu byl udělen za překlad díla Williama Shakespeara.

Proto jsme se na jeho návštěvu na naší škole těšili a zájem o něj byl skutečně velký, stejně jako pozornost, kterou si svým skvělým vystoupením získal. Ve své devadesátiminutové přednášce velmi erudovaně a přesvědčivě seznámil přítomné nejen se Shakespearovými díly, ale především ukázal takové souvislosti s alžbětinskou dobou, které běžný čtenář nemůže znát, a umožnil nám tak lépe porozumět například tragédiím Romeo a Julie či Hamlet. Nesmírné zaujetí pro tohoto dramatika a jeho dílo a také rétorické přednosti pana profesora pak v tom nejlepším slova smyslu nakazily posluchače tak, že po skončení přednášky bylo prodáno shakespearovských 58 knih! Na závěr se proto konala též malá autogramiáda.

Zásluhu na uspořádání této nesmírně zajímavé a působivé akce měla především Mgr. Květa Menclová, která zajistila i knihy Hilského překladů v nakladatelství Atlantis.

Jménem všech spokojených účastníků tedy děkuji.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy