Drážďany 7.6.2017 : „Hurá – ze školy rovnou do laboratoře!“

„Lze získávat vodík bez velkého vynaložení energie?“

„Jak mohou být solární panely levnější a výkonnější?“

„Jak vytvořit materiály, aby byly lehké, stabilní a bylo je možno víceúčelově využít?“

Odpovědi na tyto a jiné otázky mohli naši studenti ze tříd IV.A, 1V.B, 1.A,1.B  získat pod vedením studentů Technické univerzity v DLR School Lab TU Dresden.

Ve čtyřech skupinách experimentovali naši studenti s materiály.

·         OLED – Organische LED`s – Organické LED = organická LED technologie, její využití, výhody a nevýhody, sestavení vlastní OLED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         TEG – Thermoelektrische Generatoren – Termoelektrické generátory= jak fungují satelity, jakým způsobem podávají zprávy, sestavení vlastního malého satelitu s termoelektrickým generátorem.

 

·         HOF – Hydrophobe Oberflächen – Hydrofobní plochy= rozdíl mezi hydrofobními a hydrofilními plochami, pozorování těchto ploch, měření úhlu přilnavosti, práce se speciálním PC programem zaměřeným na tuto tematiku.

 

·         Textové pole:  OPV – Organische Photovoltaik – Organická fotovoltaika= organické polovodiče, solární energie, fotovoltaika, výhody a nevýhody, testová měření hodnot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názory studentů:

Doprovodný program byl skvěle připraven. Navíc jsme si po skončení mohli vyzkoušet některé exponáty v muzeu.

Bylo to super. Es war super!!! Velmi zajímavý a dobře připravený program.

Dílny na univerzitě byly velmi zajímavé.

Díky Cyrilovi jsme se dověděli, k čemu všemu slouží generátor.

Cyril je frajer, naučil nás toho za hodinu hodně… a to i v němčině!

Bez Cyrila bych byl ztracen. Všem nám otevřel oči.