Projekt ,,Common goals, regardless of origin“ v Zakopaném 1.6. – 7.6. 2017

Co to je Zakopané a jak je projekt v Zakopaném propojený s projektem Škola a učitelé 21.století?

Zakopané  je považováno za hlavní město turistiky a lyžování v Polsku. V jednom turistickém průvodci dokonce stojí : ,, Polák, který nebyl v Zakopaném, není správným Polákem.“ Nezaměnitelnou atmosféru tomuto místu dodávají i dřevěné domečky se specifickými střechami, pouliční prodavači suvenýrů a pouliční umělci.  Když byla 14 studentům z naší školy neziskovou organizací Brno for you  nabídnuta možnost zúčastnit se projektu v této části polských Tater,  rádi jsme toho využili. Projekt, plně hrazený z prostředků Erasmus + , byl zaměřen nejen na lidská práva, ale i na budoucnost Evropy a  EU.

Skupinu 14 studentů ze školy v Zawiercie  a skupinu 14 studentů  naší školy ve Ville Austryjo k  přivítala usměvavá Lusia z Manchesteru, která spolupracuje i s British Council.  Co všechno děti  v rámci jednotlivých workshopů vedených v anglickém jazyce  pod vedením této ,,leaderky“ zažily?

  • ,,teleportovaly“ se  do roku 2067a  popsaly  události v Evropě
  • vytvořily  cestovní kanceláře seznamující s nejzajímavějšími místy v Evropě
  • vymyslely  protestsongy zaměřené proti  porušování  lidských práv……. a celou řadu dalších aktivit

Pomyslnou ,,třešničkou na dortu“ byla návštěva aquaparku a výlet lanovkou na Kasprowy vierch, které tento týden bylo možné navštívit v rámci propagace turistického ruchu zadarmo.  Nezapomenutelným zážitkem byl  společný tanec v rytmu polky  na melodii Yellow submarine od Beatles během ,,českého večera“ , kdy se zažilo hodně legrace.

Jak tento projekt souvisí s projektem Škola a učitelé 21.století?

,,Leaderka“ Luisa dokázala česko-polskou  skupinu skvěle ,,stmelit“, vytvořit z nich tým, provést je jednotlivými workshopy a nenásilně je dovést k plánovanému výstupu  projektu, kterým byla prezentace deklarace o lidských právech. Pod jejím vedením děti rovněž vytvořily blog, kam umístily svoje osobní postřehy související s problematikou lidských práv. Po návštěvě Christ Church College  v Oxfordu jsem si kladla otázku, jakým způsobem je zde asi vedena výuka, díky níž se 13 jejích bývalých studentů stalo ministerskými předsedy Velké Británie. S jistou mírou nadsázky již můžu říci, že díky pozorování skvělé práce klíčové osoby projektu – Luisy, si to již představit umím.

Martina Šimánková