Další projektové dny kvarty – Městský úřad Česká Lípa, Terezín

Dne 14. 6. jsme ve spolupráci s pracovníky MěÚ Česká Lípa pro naše žáky z kvarty připravili den na téma Česká Lípa – město, kde studuji. Hlavní náplní byla návštěva radnice, setkání s představiteli městské samosprávy i některými úředníky – pracovníky odborů. V zasedacím sále zastupitelstva jsme byli přivítáni samotnou paní starostkou Mgr. Romanou Žateckou a panem místostarostou Mgr. Jurajem Ranincem.

Oba se nám velmi vstřícně věnovali, vysvětlili základní principy fungování samosprávy a dokonce žákům umožnili vyzkoušet si hlasování o dvou reálných tématech, která řešilo skutečné zastupitelstvo. V obřadní síni radnice poté paní starostka poděkovala za náš zájem, ocenila důležitost přímé komunikace a předala ředitelce školy jednu z pamětních medailí vydaných k 680. výročí první písemné zmínky o České Lípě. Po návštěvě informačního centra jsme se dále přesunuli na sídliště Lada, kde jsme ještě navštívili jednu z příspěvkových organizací města – Sociální služby, a to konkrétně Domov pro seniory. Zde nám sociální pracovnice vysvětlily rozdíl mezi pečovatelskou službou a péčí o nemohoucí seniory a seznámily nás s náplní své tolik potřebné práce.

Město Česká Lípa též o naší akci informovalo na svých FB stránkách – konkrétně zde:

https://www.facebook.com/ceskalipa.mesto/posts/1383789475049147

 

Další projektový den naplnili žáci kvarty tématem holocaustu. Po přípravě v hodinách dějepisu se v úterý 20. 6. vydali na exkurzi do Památníku Terezín, a to konkrétně do expozic Malá pevnost, Muzeum ghetta a Bývalé Magdeburské kasárny. Po prohlídce Malé pevnosti včetně kina a muzea s řadou informací a obrazových materiálů, kde měli žáci též pracovní listy s konkrétními podtématy (např. represe protektorátního režimu, složení vězňů v pevnosti, práce a volný čas vězňů, koncentrační tábory atd.), jsme se přesunuli do města, kde v bývalé škole nyní sídlí Muzeum ghetta. Rovněž zdejší interaktivní expozice zaujala svou působivostí. Posledním navštíveným objektem byly budovy Magdeburských kasáren, kde je k prohlédnutí replika ubikace v ghettu a výstava dokumentující hudební, výtvarnou, divadelní a literární činnost v ghettu.

Fotografie z akce: