„Youth Inclusive Entrepreneurship Exchange“

Celkem 25 dětí z kvart a tercie vycestovalo v tomto školním roce na projekty hrazené z Erasmus+, posledním projektem tohoto školního roku byl  „Youth Inclusive Entrepreneurship Exchange“ v Portugalsku

Dvě studentky našeho gymnázia Alice Porubcová a Nina  Jeřábková  z 4AV byly vybrány na projekt, který organizovala nezisková organizace Brno for you v Portugalsku v termínu 9. – 16. 6. 2017. Projekt byl zaměřen na témata týkající se nezaměstnanosti mladých lidí a seznámení s možnostmi ,,jak rozjet“ svoje vlastní podnikání s podporou Erasmus +.

Jak se Alici a Nině na projektu líbilo?

,,Hlavním centrem projektu bylo překrásné městečko Estarreja, kde jsme byli již první den přivítáni místním starostou. Ubytovaní jsme však byli v nedalekém městě Santa Maria de Feira, známém pro svůj krásný hrad a slavnosti Fogaceiras.Společně s dalšími Čechy, Maďary, Estonci, Litevci, Italy a Portugalci jsme se dozvěděli více o podnikání a týmové spolupráci. Tyto zkušenosti jsme využili při tvorbě projektů na různá témata. Například: sestavení životopisu pro inženýra nebo herce, vytvoření vlastní společnosti a jejího tzv. „BUSINESS MODEL CANVAS“ atd. Mimo jiné jsme poznali mnoho nových lidí různých národností, posílili naši angličtinu a získali hodně nových zkušeností, které jistě v budoucnosti využijeme. Skvěle strávený týden nám zpestřily i doplňkové aktivity, jako byly například   návštěvy místních slavností, prohlídky měst, lekce tance v místním parku nebo dokonce surfování. Tento projekt jsme si užili natolik, že už se nemůžeme dočkat dalšího.“

Oběma studentkám děkuji za vzornou reprezentaci školy, díky níž se stále více rozšiřuje možnost výjezdu našim studentům na projekty v zahraničí.

Martina Šimánková