Přednáška Oxbrigde Admissions o studiu v zahraničí

V úterý 26. 6. proběhla na naší škole přednáška Jardy Pavlíčka z organizace Oxbridge Admissions týkající se studia v zahraničí, jeho výhod a nevýhod, vlastních zážitků z univerzity ve Švýcarsku a o možných úskalích při žádání o půjčky a stipendia.

Studenti se dozvěděli, jak vypadají životní podmínky a náklady v různých evropských zemích, kolik jazyků je potřeba umět, jaká je výše školného na různých evropských univerzitách nebo také to, že univerzita, kolem které se pasou krávy, může mít lepší mezinárodní hodnocení než Univerzita Karlova.

Přednáška trvala necelou hodinu a z publika, které tvořili studenti třetího ročníku, se pak samozřejmě ozývaly různé doplňující otázky, někdy i od učitelů.

Děkujeme organizaci Oxbridge Admissions a Jardovi Pavlíčkovi za odkrytí nových možností pro studenty.

Vojtěch Svoboda, VII.A