Maturitní zkoušky 2017 pro nás byly opět úspěšné

CERMAT – Centrum pro získávání výsledků vzdělávání zaslalo v těchto dnech na střední školy tzv. školní zprávy o výsledcích společné části maturitních zkoušek v řádném jarním termínu.

Velmi nás těší, že i letos jsme jako škola dosáhli velimi solidních výsledků ve srovnání s ostatními gymnázii v České republice. Jak je patrné z následující tabulky, v porovnání s G ČR jde většinou o výsledky odpovídající republikovému průměru či nad tímto republikovým průměrem.

Za zmínku stojí především výborný výsledek v matematice (DT = didaktický test),  dále v anglickém jazyce (PP = písemná práce) i českém jazyce (DT – didaktický test). Tyto tři nejlepší výsledky jsou v tabulce zvýrazněny.

I letos si tedy můžeme říci, že naše českolipské gymnázium připravuje své žáky k maturitě velmi dobře, že škola opět dostála své kvalitní pověsti.

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy

 

Výsledky společné části maturitních zkoušek 2017 – jarní termín

Celkem maturovalo 68 žáků, ve společné části MZ neuspěla jedna žákyně, a to v ÚZ AJ.

(výtah ze školní zprávy CERMAT)

úspěšnost

předměty

gymnázia ČR

gymnázium Česká Lípa

4.A

VIII. A

VIII.B

DT M

68,4

77,8

76,2/11*

83,7/7

66,0/2

ČJ celkem

     79,2

79,7

77,8

82,6

79,6

DT ČJ

78,3

80,00

78,1

82,9

79,9

PP ČJ

75,3

75,9

73,1

80,7

75,2

UZ ČJ

83,8

83,3

82,3

84,3

83,7

AJ celkem

88,4

88,3

88,1/18

88,1/13

88,8/16

DT AJ

88,5

       88,6

88,2

88,6

89,1

PP AJ

90,3

91,7

91,8

88,9

93,9

UZ AJ

86,1

84,3

84,1

86,2

83,0

 

*za lomítkem uvádí počet konajících žáků (u M a AJ)