Návštěva veletrhu Go-Global!

Padesát dva studentů prvních a druhých ročníků a odpovídajících tříd vyššího gymnázia se v pátek 20. října 2017 zúčastnilo jedinečného veletrhu možností studia v zahraničí – Go-Global!. Akce, pořádaná společností  Czech Us, se konala v pražském centru City Hub a zaznamenala překvapivě vysokou účast nejen středoškolských, ale i vysokoškolských studentů z celé České republiky.

Celý veletrh byl koncipován do dvou částí, jednu tvořily stánky konkrétních zahraničních vysokých škol a nadací nabízejících možnost získání stipendií. Naši studenti se velmi aktivně zapojili mezi účastníky a kromě získání řady materiálů jednotlivých vysokých škol měli možnost zahraniční studia konzultovat se studenty, kteří zahraniční studium již absolvovali. Mezi organizátory jsme se setkali i s našimi absolventy, kteří se účastníků z naší školy ochotně ujali.

Druhou částí veletrhu byly prezentace ať již absolventů studia v zahraničí, nebo zástupců zahraničních vysokých škol. Účast na těchto prezentacích byla zcela dobrovolná a kapacitně omezená, s radostí musíme konstatovat, že studenti naší školy tvořili značnou část publika.

Z pohledu pedagogického doprovodu hodnotím celou akci velmi pozitivně. Nesmím zapomenout zmínit, že  všech padesát dva studentů svým bezchybným chováním a aktivním zájmem přispělo ke zcela pozitivním dojmům, které jsme si z Prahy odvezli.

Mgr.Petra Švajdová

video z veletrhu: https://www.facebook.com/czechusagency/videos/10155826733992485/