Není Maso jako MaSo

Dne 8.11. se studenti ve složení Vojtěch Kašpar, Jan Měrka, Hana Salavcová a Anna Salavcová zúčastnili matematické soutěže MaSo pořádané MFFUK-Praha.

MaSo je Matematická Soutěž, ve které jde, jak název napovídá, o matematiku – řeší se spousta zajímavých příkladů a logických úloh, ale nejen to! Soutěž prověří také vaše strategické uvažování a schopnost pracovat v týmu.

Naše první účast v této soutěži dopadla výborně. Ze 110 zúčastněných škol z celé ČR jsme obsadili 22. místo. Za vzornou reprezentaci našeho gymnázia patří poděkování.

Ráda jsem na soutěž doprovázela naše žáky nižšího stupně.

Monika Váňová