Studentské odpoledne 2017

Ve středu 15. listopadu se již po třiadvacáté uskutečnilo Studentské odpoledne, kterým si studenti i učitelé gymnázia připomínají události spojené se 17. listopadem.  Všichni mají na výběr: po skončení čtvrté vyučovací hodiny si udělat volno nebo se zapojit do aktivit pořádaných v různých prostorách školy.

Tyto aktivity zároveň vytvářejí naše hlavní charitativní příspěvky, jimiž každoročně přispíváme potřebným v našem okolí.  Celý den fungoval proto obchůdek U Mary, v němž si bylo možné koupit občerstvení i drobné předměty vyrobené žákyněmi i učitelkami školy. Stejný účel měla i dobročinná dražba pořádaná již poosmé a složená z přemětů i činností nabízených zaměstnanci školy. V ní se letos dražilo 24 položek, mimo jiné kurz hry na kytaru, autorské knihy učitelů nebo štrůdl upečený paní ředitelkou. Mimochodem nejvíce vynesla dětská plena plná slaných překvapení. A celková  suma letos pro charitu získaná je skutečně úctyhodná: 10 400 Kč! Z této částky přispějeme na konto Dobrý anděl pro rok 2018 opět částkou 1200 Kč a zbylých 9 200 Kč chceme věnovat někomu potřebnému prostřednictvím Sociálních služeb města Česká Lípa.  

Ve stručnosti uveďme ještě přehled dalších hlavních aktivit našeho odpoledne. V tělocvičně probíhal badmintonový turnaj a zápas učitelů proti studentům ve volejbale. Tentokrát zvítězili kantoři v čele s panem Mestekem. V hudebně představil recitační a dramatický kroužek pásmo nazvané Verlaine: Hudba slov a dále dialog i monolog, ve vestibulu hrála kapela Bewild nebo zpívaly Katka Pospíšilová s Kájou Lackovou. V učebně výtvarné výchovy se maloval podzim, v laboratoři fyziky se luštily logické hádanky. Jinde se uskutečnily turnaje v piškvorkách nebo karetních a počítačových hrách.

Laboratoř biologie vábila na přírodovědnou soutěž nazvanou Místo činu. Své příznivce si našel i táborák ve druhé A, čtenářský kroužek v knihovně nebo odborná přednáška a beseda s názvem "Navrhni projekt".

Děkujeme všem organizátorům i účastníkům za další vydařené studentské odpoledne!

FOTOGALERIE