Soutěž pro mladé evropské překladatele

Soutěž Juvenes Translatores pořádaná Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise se tematicky vztahovala k 60. výročí uzavření Římských smluv a letos se do ní mohli zapojit studenti narození v roce 2000. Pro velký zájem studentů bylo uspořádáno nejprve školní předkolo, ve kterém převažovaly

překlady z angličtiny do češtiny (Michal Eisenberger, Karolína Lacková, Viktorie Pechrová, Adam Petr Skokan, Jan Trégr, Alena Urbanová). Byly však zastoupeny i jiné jazyky EU: z němčiny překládala Andrea Bínová, ze slovenštiny Kateřina Pospíšilová a z chorvatštiny Nicole Franeta. Jan Horský přijal výzvu a vypracoval překlad z češtiny do angličtiny. Do celoevropského kola však mohlo postoupit pouze 5 studentů a 1 náhradník. O jejich postupu rozhodovala nejen znalost výchozího jazyka a pochopení originálu, ale také vyjadřovací schopnosti v cílovém jazyce.

Samotná soutěž pak proběhla ve čtvrtek 23. listopadu 2017. Naši školu v ní reprezentovali Michal E., Karolína L., Alena U., Andrea B., Kateřina P. a jako náhradník Nicole F. Kvalitu jejich překladů nyní posoudí profesionální překladatelé Evropské komise. V průběhu měsíce února bude z každé země vyhlášen jeden vítěz a všichni autoři vítězných textů se pak setkají v Bruselu na slavnostním předání cen, kde budou mít rovněž možnost poznat práci překladatelů Evropské komise.

Studenti při soutěži mohou používat pouze tištěné slovníky. Používání jakýchkoli elektronických pomůcek je přísně zakázáno. Hodnotí se významová správnost překladu (přesnost, úplnost), stylistická adekvátnost, gramatická správnost, plynulost textu a také nápaditost (řešení tzv. překladatelských oříšků).

I vy si můžete vyzkoušet překlad soutěžních textů(ke stažení pod odkazem https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2017-contest/texts-translation_cs).

Mgr. Eva Angolaresová