„Česko vesluje“ na naší škole

V rámci projektu „Česko vesluje“, který probíhá pod záštitou Svazu veslování a společnosti Labe arena  z. s. Račice, jsme si mohli ve středu 13. 12. 2017 vyzkoušet veslování na trenažerech poslední generace.

Studentům byla předvedena správná technika a vysvětleno využití strojů. Poté probíhala soutěž čtveřic, kdy každý člen týmu vesloval jednu minutu včetně střídání, které studenti předem nacvičili. Vše probíhalo ve sportovním duchu a soutěživé náladě, ujeté vzdálenosti se pohybovaly od 750 metrů po 1150 metrů. Trenažery si vyzkoušeli studenti nižšího i vyššího gymnázia, někteří učitelé a také školníci.

Jeden z trenažérů zůstává na naší škole ve fitku, kde si můžou studenti i učitelé zatrénovat i zazávodit a zapojit se do soutěže středních škol ve veslování nebo alespoň zkusit zvýšit rekord.

Poděkování patří organizátorům akce, tělocvikářům a vedení, které tuto akci podpořilo.

Za TV Jana Mlynářová