PŘÍRODOVĚDNÁ OLYMPIÁDA ZEMÍ EU – EUSO

EUSO (European Union Science Olympiad) je soutěž určená pro tříčlenné týmy středoškolských studentů ve věkové kategorii do 17 let.
V České republice se reprezentační družstva vybírají na základě výsledků krajských kol předmětových olympiád, z nichž nejlepší dvacítka biologů, chemiků a fyziků je pozvána na týdenní přípravné soustředění na PřF UHK.

Po tomto soustředění jsou nominovány dva týmy, které budou zastupovat Českou republiku v mezinárodním klání EUSO. Obvykle bývají na nominační soustředění zváni studenti vyšších ročníků SŠ – z naší školy se ho v minulosti úspěšně zúčastnil Ludvík Kašpar, který byl poté i členem českého týmu v mezinárodním kole. Letos byla na soustředění pozvána Aneta Kuchařová z kvarty (vloni 1. místo v krajském kole biologické olympiády). Výsledky letošní nominace zatím nejsou známé. Ale už samotný fakt, že takto mladá studentka se může zúčastnit náročného soustředění s odborníky z VŠ, je velkým oceněním dosavadních výsledků, kterých Aneta v biologických soutěžích v minulých letech dosáhla. Přejeme Anetě, aby patřila mezi ty, kteří budou na jaře reprezentovat Českou republiku na EUSO v Lublani.

Lenka Tulková