Právnická exkurze

Pondělní 18. 12. ráno bylo u nás, seminaristů ze společenských věd, ve znamení velmi brzkého vstávání, jelikož první soudy začínají již v ranních hodinách.

Hlavní líčení, kterého se půlka z nás účastnila jako veřejnost, se konalo v 9 hodin v budově Městského soudu v Praze ve Spálené ulici, a předcházela mu přednáška speciálně pro nás od paní soudkyně, která nás blíže zasvěcovala do tohoto konkrétního soudního procesu a přiblížila nám, kde a proč to vlastně sedíme. Následovalo samotné hlavní líčení, kde jsme na vlastní oči viděli výpověď již odsouzeného vězně, u kterého se přezkoumával případ, což bylo pro nás všechny velmi mrazivým zážitkem a rozpoutalo to v nás celý den trvající diskusi.

Z Městského soudu v Praze jsme se přesunuli na půdu Právnické fakulty UK, kde nás čekala dvě simulovaná soudní řízení, která jsme si my, studenti, měli sami připravit. Prvně jsme byli svědky civilního soudního řízení, kde se rozhodovalo o sporném rozvodu, po něm následovalo trestní řízení, kde se projednávalo sexuální obtěžovaní na střední škole – toho jsem byla součástí v roli státního zástupce.

Celý tento den byl pro nás skvělou příležitostí nahlédnout do soudnictví, ponořit se do nejrůznějších rolí v soudním procesu a doufám, že jsme se všichni u soudu viděli naposledy!

Pavlína Kašparová VII.A