Burza vysokých škol

Dne 21. prosince 2017 proběhla na naší škole podruhé malá burza vysokých škol. Myšlenka na uspořádání vzešla před rokem od našich bývalých žáků a organizace se ujala Zuzana Petrůvová. Stejně tak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 21. prosince k nám tedy zavítalo několik našich bývalých žáků, kteří nyní studují v různých ročnících různých vysokých škol.

Ve vestibulu o nich podávali žákům našeho maturitního a předmaturitního ročníku informace, většinou o celé škole, ale někdy i o školách několika, neboť jsou mezi nimi takoví, kteří studují školy dvě. Část z nich měla připravené i prezentace, jichž se mohli naši žáci zúčastnit. Zastoupeno bylo asi deset vysokých škol. Považujeme takovou burzu za přínosnou, protože se naši žáci dovídají informace přímo od studentů škol, o kterých uvažují, zároveň se leckdy s těmito studenty ze dřívějška osobně znají. To vše zajišťuje maximální detailnost i objektivnost informací. Všem účastníkům burzy děkujeme a doufáme, že se podaří ji udržet i v dalších letech.

Martin Aschenbrenner