Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA a IIIB

V úterý 9. ledna 2018 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA a IIIB, tedy pro studenty kvint až septim.  Účast byla v letošním roce skutečně vysoká a k náročnému rozřazovacímu poslechovému testu nastoupilo 39 studentů.

Úroveň všech, které dvoučlenná porota zkoušela, byla tradičně velmi vysoká.  Zkoušející i letos nadchla jazyková úroveň zejména některých starších účastníků ústní zkoušky. Neztratili se ovšem ani mladší studenti, kteří jsou do budoucna příslibem zachování vysoké kvality studentské angličtiny na našem gymnáziu.

Vítězem školního kola v kategorii IIIA, která je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, se stal Jan Trégr ze 2. A. Na 2. místě skončil Martin Pilař, také ze 2. A. Bronzová příčka patří Adamu-Petru Skokanovi ze VI. A.

Honza s Martinem nás budou 14. 2. 2018 reprezentovat v okresním kole.

V kategorii IIIB, která je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v anglickém jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, zvítězila Karolína Lacková ze 2.B a na 2.místě se umístila Anna Štěpničková z 1.B.

 

Karolína i Anička budou naši školu reprezentovat 22. 3. 2018 v krajském kole v Liberci.

Přejeme mnoho úspěchů a všem zúčastněným děkujeme za účast!

Mgr. Petra Švajdová