24 hodin s FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nabídla studentům středních škol zúčastnit se odborné stáže s názvem 24 hodin s FF UK. Měli jsme možnost vybrat si téměř ze všech kateder a ústavů, které na filozofické fakultě jsou. Nakonec jsme nové zkušenosti sbírali na ústavu českých dějin a na ústavu klasické archeologie. Dané katedry vybíraly studenty dle krátkého motivačního dopisu.

Stáže probíhaly od 16.10. 2017 do 15.1. 2018. Po tuto dobu jsme měli možnost účastnit se přednášek a seminářů a aktivně se do nich zapojovat a dále také možnost konzultace s profesory vybraného ústavu. Byl velký zážitek poslouchat výklad profesorů takové kapacity, jako jsou například pan profesor Žemlička nebo paní profesorka Šedivá-Koldinská, a tak jsme velmi uvítali možnost strávit na fakultě více než původně určených 24 hodin