Chemiklání

V pátek 9. února se v Pardubicích konal 3. ročník soutěže s názvem Chemiklání. Tato soutěž je určena pro 3-5členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii a je pořádána Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a studentským spolkem Alumni scientiae bohemicae ve spolupráci s MŠMT. Naši školu zde reprezentovaly dva týmy.

Za třetí a čtvrté ročníky a odpovídající ročníky osmiletého studia nastoupili studenti Tereza Baštová, Tereza Dvořáková, Matěj Kutina a Pavel Šorf. Mladší tým zastupující první a druhé ročníky, kvinty a sexty byl tvořen Barborou Hluštíkovou, Mirkou Perutkovou, Markem Opelkou, Petrem Štědrou a Matějem Langem.  S opravdu náročnými soutěžními úlohami si velmi dobře poradil zvláště mladší tým a obsadil v celkovém pořadí 5. místo.  Blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Veronika Krejčová