Čestné uznání v překladatelské soutěži pro Andreu Bínovou

 V tomto školním roce se naše škola opět zúčastnila překladatelské soutěže Juvenes Translatores, jejímž pořadatelem je Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. Odbornou porotu zaujal překlad Andreji Bínové (septima A) a za její vysoce kvalitní výkon jí udělila čestné uznání.

Porota ocenila pochopení smyslu soutěžního textu v německém jazyce, porozumění souvislostem, vhodný výběr stylistických prostředků, vynikající znalost českého jazyka, plynulost a přirozenost, žádné nebo téměř žádné opomenutí, kreativní obraty věrné originálu, minimum gramatických, lexikálních nebo pravopisných chyb a dobrý celkový dojem.

Blahopřejeme a děkujeme Andree za reprezentaci naší školy.

Mgr. Eva Angolaresová