Poprvé certifikáty Ösd na škole!

Studenti naší školy mohou využít bezplatné přípravy ke zkoušce z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom (Ösd). Obdržením diplomu získávají studenti oficiální osvědčení, které potvrzuje jejich jazykové znalosti na úrovni B2 dle platného Evropské referenčního jazykového rámce. Zájem studentů o vykonání jazykové zkoušky vyplývá s potřeby uplatnění se na trhu práce, rovněž úspěšné složení zkoušky má váhu při přijímacím řízení na řadě vysokých škol.

Přípravný kurz trvá po dobu 2 let a je ukončen vždy v maturitním ročníku na přelomu listopadu a prosince. V letošním roce se ke zkouškám přihlásilo 5 studentů. Zkoušky byly organizovány jazykovou školou AP ELEC Rumburk. Po zpracování údajů zaslané z rakouské centrály získali studenti koncem ledna informace o dosažených výsledcích. Všichni studenti uspěli a jeden student dosáhl dokonce vynikající úrovně C1. V únoru byly studentům certifikáty slavnostně předány. Všem studentům gratulujeme.

Další přípravný kurz již probíhá ve třetím ročníku a doufáme ve stejnou úspěšnost.

Mgr. Daniela Hronzová