Úspěch matematiků v mezinárodní soutěži Náboj

Minulý pátek se konal již 21. ročník mezinárodní matematické soutěže Náboj. Soutěž je určena pro pětičlenné týmy středoškoláků. Soutěží se ve dvou kategoriích: Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Senior (3. – 4. ročník SŠ). Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. Náročnost úloh se postupně zvyšuje. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

Soutěž vznikla v roce 1998 na Slovensku, kde se konalo prvních sedm ročníků. Od roku 2005 se zapojily do soutěže také školy z ČR. Naši studenti se každoročně účastní od roku 2008. Postupně se zvyšuje počet zemí, které se do soutěže zapojují a tím i počet školních týmů. V jednotlivých zemích jsou pořadateli matematicky zaměřené fakulty předních univerzit – v ČR je hlavním pořadatelem MFF UK.

V letošním roce se Náboj konal již v osmi zemích – kromě ČR a Slovenska ještě v Polsku, Maďarsku, Rakousku, SRN, Skotsku a poprvé mělo své zástupce i Rumunsko. Nejúspěšnějšími bývají pravidelně  týmy z Polska a Maďarska.

Letos se soutěže zúčastnilo již 974 týmů – 489 v kat. Junior, 485 v kat. Senior. Nejvíce týmů bylo v obou kategoriích z ČR, největším pořadatelským místem bylo Kongresové centrum Top hotelu Praha na Chodově, kde soutěžilo najednou 100 týmů z každé kategorie, čili 1000 středoškolských matematiků!

Naši školu reprezentovala dvě družstva v kategorii Junior a jedno v kategorii Senior. V mladší kategorii obsadilo skvělé 24. místo v ČR (ze 138) družstvo ve složení Anička a Hanka Salavcovy (kvarta), Rosťa Rymarchuk (1.A), Anička Bednářová a Honza Rychtera (kvinta). O pár bodů méně získalo druhé družstvo ve složení Lucka Hrdličková (1.A), Richard Šulc (1.B), Libor Šabaka (kvinta), Nikola Malinská a Josef Zátka (sexta) a skončilo v polovině startovního pole. V kategorii Senior naše družstvo (Eliška Povolná a Dominik Exner ze septimy A, Anička Kučerová ze 3.A, Viktorie Volejníková a Tereza Baštová z oktáv) obsadilo dokonce úžasné 15. místo v ČR!

Pro všechny studenty byla účast v Náboji velkým zážitkem. Našim studentkám a studentům patří velký dík za skvělou reprezentaci školy.

R. Tulka