Zlato a stříbro z krajského kola Olympiády v anglickém jazyce

Dne 23. března 2018 v libereckém DDM Větrník se dvěma studentkám z 4 AV podařil obrovský úspěch. Jana Bartáková získala 1. místo v krajském kole Olympiády z anglického jazyka v kategorii 2B ( tercie a kvarty) a postup do celostátního kola v květnu v Praze. Alžběta Kafková získala 2. místo a je náhradnicí do celostátního kola. Oběma bych chtěla poděkovat za svědomitou přípravu na tuto soutěž a vzájemnou podporu a spolupráci. Janě Bartákové a Alžbětě Kafkové děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy v této prestižní soutěži a Janě přejeme hodně štěstí v celostátním kole v květnu v Praze.
Martina Šimánková