Mezinárodní výměna mládeže Spraycan II.

 Dvě studentky  z kvarty Julie Drábková a Anička Schacherlová se na začátku dubna  zúčastnily projektu Spraycan II. v Gyöngyös v Maďarsku. Hlavním tématem tohoto projektu byl sociální aktivismus, zapojení městské mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání  do účasti na aktivním občanství.

Pouliční umění zde bylo bráno jako  prostředek zpracování a transformace sociálních otázek. Do projektu se zapojila celá řada zemí :  Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Kypr a  Polsko. Projekt byl hrazen z prostředků programu Erasmus+ a naše studentky vycestovaly  díky mnohaleté spolupráci naší školy  s neziskovou organizací Brno for you. 

Martina Šimánková