Ústřední kolo olympiády v německém jazyce

 Ve dnech 15.3. – 18.3. jsem měla možnost zúčastnit se ústředního kola olympiády v německém jazyce v Praze. Letos poprvé soutěž trvala celkem 4 dny a celý průběh „prezentování“ se letos poněkud změnil. Hned po příjezdu se nás ujali dva němečtí studenti, kteří se s námi účastnili celého doprovodného programu, jenž byl zaměřený především na team-buildingové aktivity a po většinu času probíhal v budově Goethe Institutu.

V samotný den soutěže jsme byli náhodně rozděleni do čtyř tříčlenných týmů (a jednoho dvoučlenného), načež jsme dostali jedno společné téma (v mém případě „Digitalizace“) a 1 hodinu na jeho zpracování. Největší důraz v samotném hodnocení byl kladen na týmovou spolupráci a kreativitu, takže téma mohlo být ztvárněno jako dramatické vystoupení, talkshow, atd. Každý z týmů dostal na prezentaci přiděleného tématu cca 10-12 min.

Druhý den nás čekalo vyhlášení na německém velvyslanectví, kde jsme byli nejprve přivítáni malým hudebním vystoupením a poté, za moderování Marty Jandové, byla vyhlášena první tři místa. Následovalo bohaté pohoštění, malá pauza a poté jsme se společně vydali do pražských zákoutí v rámci velmi zajímavého programu Pragulic, kdy Vás lidé bez domova provázejí místy, jež jsou spojená s jejich příběhem. Poměrně dlouhý den jsme společně s organizátory zakončili posezením v útulné kavárně, kde jsme také mohli sdělit naše dojmy z nového pojetí soutěže.

Celková atmosféra během soutěže byla velice příjemná. Program byl sice každý den od rána do noci velmi nabitý, ale i tak jsme si s ostatními soutěžícími pobyt náramně užili. A pro mne osobně to byla velká motivace k pokračování ve studiu němčiny.

Andrea Bínová