Berlin (Den druhý)

Ráno jsme se probudili do dne osvěženého nočním deštěm, což oproti předchozímu horku byla příjemná změna. Po vydatné snídani jsme vyrazili do nedaleké Postupimi (Potsdam), ve které byla mimo jiné v roce 1945 podepsána „Postupimská dohoda“ o poválečném rozdělení Evropy.

Naším cílem byl areál zámku Sanssouci (překlad z francouzštiny: „bez starostí”). Bylo to letní zámecké sídlo založené Hohenzollerny. Zdejší parky jsoučasto pokládány za německého konkurenta francouzského Versailles. V roce 1990 byl zámek i s areálem zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Na prohlídku jsme se rozdělili do dvou skupin, přičemž každá měla anglicky mluvící průvodkyni. V jejich doprovodu jsme viděli např. Nové komnaty, zámecké zahrady a terasy, čínský altánek, fontány, hrob Fridricha Viléma II. Dozvěděli jsme se, že v zahradách kromě okrasných stromů rostou i stromy ovocné a na terasách již od doby Fridricha Viléma II. pěstují fíky. Tento císař si zdejší sídlo velice oblíbil, a proto si přál zde být i pochován. Jako orientační bod nám po celou dobu sloužil historický větrný mlýn, který byl vidět ze všech koutů areálu. Po dvouhodinové prohlídce jsme se sešli u autobusu a přejeli zpět do centra Berlína.

Zaparkovali jsme na Ostrově muzeí (Museumsinsel), kde jsme dostali rozchod. Zájemci o návštěvu televizní věže Fernsehturm, přezdívané „párátko s olivou”, která se tyčí do 386 m nedaleko náměstí Alexanderplatz,se k ní vydali s panem Tulkou. Cestou jsme prošli kolem Červené radnice (Rotes Radhaus), která je sídlem berlínského starosty a senátu. Po příchodu k TV věži jsmebyli zklamáni faktem, že po zakoupení vstupenky je kvůli vysoké návštěvnosti nutno počkat čtyři hodiny na samotný vstup. Jelikož jsme neměli dost času, návštěvu jsme museli vynechat, ale o to delší pak byl rozchod, který následoval. Každý mohl využít tento čas dle svých zájmů – k návštěvě některých historických objektů, vypůjčení kolo, posezení v kavárně či v restauraci, nakupování.  

V 17. hodin jsme se sešli u autobusu a nabyti novými zážitky jsme opustili Berlín. Cesta zpět proběhla bez komplikací, dokonce jsme si doplnili informace dokumentem o Berlínské zdi. V půl jedenácté jsme dorazili do České Lípy.

I letos byl výlet velmi vydařený a my se již těšíme, jaká další evropská destinace nás čeká příští rok. Naše díky patří našim milým a trpělivým kantorům za skvělou organizaci, panu průvodci za zajímavé informace a paní řidičce Markétě za bezpečnou cestu.

Na viděnou příští rok!

Kristýna Pröllerová, Lucie Myslíková, VI.A