Erasmus+ – další projekt na modernizaci výuky schválen

 Celkem 14 účastníků z řad zaměstnanců školy napříč aprobacemi, 19 různých výjezdů do 14 různých zemí Evropy, přidělený grant v celkové výši 48 842,- EUR.

Tak v řeči čísel vypadá shrnutí našeho dalšího dvouletého projektu, který byl před několika dny schválen Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+, Výzva 2018  – přičemž schváleno bylo necelých 40 % podaných žádostí o grant.

Projektový tým ve složení Mgr. H. Paszeková, Mgr. Jana Triguinho a Stanislava Cvrčková připravil pokračovací projekt s názvem Škola a učitelé 21. století – fáze 2, který, jak už název napovídá, navazuje na první projekt Škola a učitelé 21. století, který nyní dokončujeme.

Nový projekt navazuje na kvalitní výsledky předchozího projektu a byl vytvořen se záměrem pokračovat v procesu rozvíjení a prohlubování kompetencí pedagogů potřebných pro výuku ve 21. století – tak, jak si to vyžádal zájem účastníků předchozího vzdělávání a dalších kolegů do projektu nově zapojených. Vedle tohoto hlavního cíle se v projektu dále zaměřujeme na získání dovedností pro rozvoj mezinárodní spolupráce a též na formy a metody výuky nadaných žáků.

Helena Paszeková a Jana Triguinho se dne 12. 6. 2018 zúčastnily semináře k vedení projektu Erasmus+ letos schválených, a to nejen v roli posluchačů, ale také v roli týmu prezentujícího příklad dobré praxe. Zástupci pořádající organizace DZS nás totiž požádali o předání našich zkušeností z prvního projektu, zejména praktické rady a tipy pro nováčky. Velmi nás potěšila chvála, kterou jsme si na dosavadní průběh řízení a realizace našeho projektu od zástupců DZS vyslechly, a ještě více nás překvapil a potěšil zájem zástupců dalších škol o naše zkušenosti, pomocné materiály atd.

Pevně věříme, že všichni účastníci projektu budou ze svých vzdělávacích aktivit přijíždět stejně nadšeni a motivováni pro další práci tak, jak tomu bylo v předchozích dvou letech, a zejména že inovaci a modernizaci výuky pocítí v co největší možné míře a co nejdříve naši žáci.

Projektový tým

Mgr. Helena Paszeková

Mgr. Jana Triguinho

Stanislava Cvrčková

{gallery}2018_Erasmus_DZS:::0:0{/gallery}