EKOKŘEČCI opět mezi nejlepšími v ČR

 V týdnu od 18. – 23. června  se sjeli do Štramberka v Moravskoslezském kraji vítězové krajských kol soutěže Zlatý list. Liberecký kraj zde reprezentovala šestice dívek z kvarty A, která se do národního kola probojovala již počtvrté.

Studentky si užily náročný týden plný přírodovědných exkurzí, přednášek a dalších aktivit. Na závěr této akceproběhla soutěžní stezka, která prověřila biologické znalosti účastníků. Kromě vědomostí se také hodnotila celoroční „práce pro přírodu“. V letošním školním roce jsme např. likvidovali invazní křídlatku, účastnili se několika úklidových akcí, připravili výukový program pro děti z MŠ, přenášeli žáby v Jizerských horách. Jak to všechno dopadlo?  Družstvo ve složení Veronika Vondráčková, Anička Schacherlová, Amálka Halamová, Anička Salavcová, Aneta Kuchařová a Jana Simulíková potvrdilo své kvality a v silné konkurenci vybojovalo 3. místo!

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy
Lenka Tulková