„BIO“ bilance za školní rok 2017/2018

Studenti naší školy každoročně dosahují v biologických soutěžích velmi kvalitních výsledků. Těší nás, že i v letošním roce patřilo českolipské gymnázium k těm nejúspěšnějším školám v Libereckém kraji. Naši studenti získali „17medailových umístění“ v okresních, krajských, regionálních  či národních kolech.

Biologická olympiáda kategorie D
okresní kolo    1. místo – V. Kašpar
                          2. místo – D. Suchá
                        3. místo – L. Machová
krajské kolo      1. místo – V. Kašpar

Biologická olympiáda kategorie C
okresní kolo    1. místo – A. Kuchařová
                          2. místo – A. Salavcová
                        3. místo – A. Schacherlová
 krajské kolo   1. místo – A. Kuchařová
                          3. místo – A. Schacherlová

Biologická olympiáda kategorie B
krajské kolo     2. místo – A. Sztoláriková
                         3. místo – R. Macháček

Zlatý list
krajské kolo      1. místo – A. Halamová, A. Schacherlová, V. Vondráčková, A. Kuchařová, A. Salavcová, J. Simulíková
                         2. místo – V. Kašpar, Š. Kašpar, D. Suchá, A. Jonášová, A. Hluštíková, A. Dudková
národní kolo     3. místo – A. Halamová, A. Schacherlová, V. Vondráčková, A. Kuchařová, A. Salavcová, J. Simulíková

Ekologická soutěž mladší (ZŠ)
regionální kolo1. místo – A. Halamová, A. Schacherlová, V. Vondráčková
                         3. místo – A. Kuchařová, A. Salavcová, J. Simulíková
 
Ekologická olympiáda starší (SŠ)
krajské kolo     1. místo – N. Malinská, A. Sztoláriková, H. Schauerová

V rámci biologie se uskutečnila řada odborných přednášek a exkurzí. Studenti se účastnili i víkendových a prázdninových akcí (přednášky na PřF UK Praha, LOS Běstvina, Letní škola biologie, stáž na PřF JU, …). Na škole máme studenty, kteří se aktivně zapojují do ochrany přírody. Účastnili jsme se několika úklidových akcí, likvidace invazních rostlin, přenášení obojživelníků. Sběrem starého papíru jsme přispěli na projekt Green Life. Studentky kvarty připravily přírodovědný program pro děti z MŠ Kvítko.

Lenka Tulková