Žlutá ponorka 2018

Tradiční závěr školního roku proběhl v tělocvičně, kde byly na společném setkání předány výroční ceny školy, tzv. Žluté ponorky. Těch bylo uděleno celkem 17 a dalších 11 žáků obdrželo ocenění Talent roku 2018, jedná se o projekt pro nadané žáky v oblasti přírodních věd, který organizuje odborný časopis Vesmír.

Závěr setkání poté patřil vyhlášení výsledků štafety a sportovního dne.

Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na shledanou ve škole 3. září!!!

Žlutou ponorku 2018 získali tito studenti a studentky:

Chemie

NG – Jana Bartáková IV.A – 1. místo v krajském kole ChO

VG – Matěj Lang 1.A – 6. místo v krajském kole ChO, člen družstva v soutěži Chemiklání (celorepubliková soutěž) 5. místo.

SOČ

Adéla Smrčková VII.Ba Barbora Bretová VII.B – 1. místo v krajském kole SOČ – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Biologie

NG – Aneta Kuchařová IV.A (1. místo v  krajském kole BIO kat.C,  1. místo krajské kolo Zlatý list)

VG – Adéla Sztoláriková VI.A (2. místo v krajském kole BIO kat.B, 1. místo v krajském kole EKO)

 

TV – Sport

 

Štěpánka Bisová 3.Aza každoroční reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. V tomto roce konkrétně za 1. místo OK a 4. místo KK atletického poháru CORNY, za 1. místo OK a 3. místo KK ve florbale v V. kategorii, za 1. místo KK a 7. místo republikového finále ve florbale v VI. kategorii. Štěpánka v každém družstvu patří k nejlepším hráčkám, vždy dokáže pomoci, povzbudit i poradit.

 

Český jazyk:

 

NG – Jana Bartáková IV.A – za reprezentaci školy v národním kole OČJ (8. místo)

VG – Lucie Stratilová 3.A – za reprezentaci školy v národním kole OČJ (11. místo)

 

 

Společenské vědy:

 

Pavlína KašparováVII.A – za pomoc při organizaci besed s pozvanými osobnostmi, za přípravu a organizaci Studentských voleb a za příspěvky v i-novinách z oblasti kultury a volného času.

 

Cizí jazyky

 

NG– Jana Bartáková IV.A- aktivní zájem o cizí jazyky ve škole i mimo školu a výborné umístění v konverzační soutěži v AJ:

1.místo školní kolo + 1.místo okresní kolo +1.místo krajské kolo + účast ve celostátní soutěži 

VG– Andrea Bínová VII.A

– aktivní zájem o cizí jazyky ve škole i mimo školu a výborné umístění v konverzační soutěži v NJ

1.místo školní kolo + 1.místo okresní kolo +1.místo krajské kolo + účast ve celostátní soutěži+ účast v soutěži Juvenes translatores, kde získala jako jedna z mála účastníků z ČR čestné uznání poroty

 

Matematika a fyzika a IVT

Anna Salavcová  IV.A3. místo v krajském kole MO Z9, 1. místo v kraji v soutěži Matematický klokan,

1. místo v kraji v matematické soutěži Pangea

 

Hana Salavcová IV.A1. místo v krajském kole MO Z9, 3. místo v kraji v Logické olympiádě

Matyáš Hřebík  I.A– 1. místo v krajském kole Astronomické olympiády (AO), 7. místo v národním kole AO, 1. místo v okresním kole Pythagoriáda, 3. místo MO Z6

 

Zeměpis

Martin Kaplánek III.A

1. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus (kat. jednotlivci)

                    5. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus (kat. školních tříd)

                    3. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády

 

Významný počin – mimořádná reprezentace školy

 

Barbora Sukovatá – za pomoc dlouhodobě nemocným v českolipské nemocnici