Zahájení školního roku 2018-2019

Také naši žáci a učitelé se v pondělí 3. září sešli ve škole na úvodních třídnických hodinách.

Přivítali jsme i 57 nových studentů 1. ročníku čtyřletého studia a 30 žáků primy, tedy osmiletého oboru. A právě oni měli začátek školního roku obohacený o návštěvu náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. Ing. Jitka Volfová popřála primánům úspěch při náročném, ale potřebném osmiletém studiu a v doprovodu ředitelky školy si poté  krátce prohlédla budovu a její vybavení. Ve věcném a vstřícném dialogu nechyběla ani výměna informací o aktuálních potřebách školy.

Prostřednictvím tohoto příspěvku ráda tlumočím přání  Ing. Volfové – vše dobré všem žáků, učitelům a dalším zaměstnancům Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2018-2019.

Helena Paszeková, ředitelka školy