Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Jan Werich

 Měla jsem velké štěstí, po dvou letech mi bylo umožněno, díky našemu projektu v rámci programu Erasmus +, vrátit se do školy, na které jsem absolvovala svůj první job shadowing. Gymnázium Jura Hronce se opět,  tentokráte na čtrnáct dní, stalo mou domovskou školou.

GJH je střední škola v Bratislavě, na kterou se každým rokem hlásí velké množství uchazečů a jen malá část je jich přijata.

Výuka matematiky se od našich hodin liší. Žádné učebnice, žádná Petáková, žádné poučky, žádné postupy. Úkolem studentů je objevit princip řešení daného problému. Čím víc způsobů, tím lépe. V hodinách se vymýšlí, diskutuje a navrhuje. Samotný výběr nejvhodnějšího způsobu a jeho procvičení je už na samostatné domácí práci studenta.

Heslo studentů této školy J  „ Jsem z GJH, tedy jsem.“ J

Kromě hodin Mgr. Jany Fraasové, PhD., na tomto gymnáziu jsem se účastnila i Klubu matematiků = pravidelného metodického setkání  středoškolských učitelů z Bratislavy a navštěvovala jsem na Matematicko-fyzikální fakultě bratislavské univerzity  hodiny s názvem  Didaktika matematiky v praxi.

Matematika mě doprovázela od rána do večera. Už se těším, až nad problémy budu přemýšlet s vámi, se svými studenty.

Dvě otázky na závěr:

Součin jakých dvou čísel ilustruje obrázek s dvěma rukama? (Až to vymyslíte, ověřte si to na libovolném příkladu z malé násobilky.)

Uhádnete, který z vyučujících naší školy je absolventem prestižní střední školy GJH?

RNDr. Jitka Gabrielová