Konverzační soutěž v německém jazyce – prosinec 2018

 Každým rokem se na naší škole koná olympiáda v německém jazyce. Žáci si zde poměřují své komunikační dovednosti v rámci jednotlivých tříd a ročníků.

Náplní soutěže je porozumění mluvenému slovu a konverzace na běžná témata, popis fotografie či obrázku.

Žáci jsou rozděleni do tří základních kategorií podle věkových skupin.

Kategorie:

 kategorie I. A  žáci 6.B a 7.B základní školy;

 soutěž probíhá ve školním a okresním kole

 kategorie I. B  žáci 6.A7.A základní školy a primy a sekundy gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním a okresním kole

 kategorie II. A  žáci 8.B a 9.B základní školy;

 soutěž probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

 kategorie II. B  žáci 8.A a 9.A základní školy a tercie a kvarty gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

 kategorie III.  kvinty, sexty a septimy gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

 

Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády 8.12.2018 v kategorii III.A

                                                                                   10.12.2018 v kategorii II.B

Vítězové z obou kategorií postupují do kola okresního, popř. dál do kola krajského, kde je vybrán nejlepší žák, který zastupuje okres Česká Lípa. Krajské kolo se vztahuje pouze na II. a III. kategorii.

 

Výsledky školního kolaze dne 8.12.2018, 10.12.2018

Na předních místech se umístili :

 

Kategorie II. B :          1. místo:  Anna Kolářová, III.A

 2. místo : Adam Špindler, III.A

                                     3. místo : Tomáš Sichrovský, III.A

 

Kategorie III.A :          1. místo :                    Tereza Nemčoková, VII.A

                                                                       Ladislav Vala, VII.A

                                     2. místo :                    Adam Němec, 3.B

                                    3.místo :                    Tereza Svobodová, 3.B

Studenti z prvého a druhého místa postupují do okresního kola.

 

Velká gratulace vítězům!

Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Mgr. Daniela Hronzová

Mgr. Veronika Vosálová