Studenti byli oceněni představiteli Libereckého kraje

Ve středu 12. prosince se v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje konalo slavnostní předávání odměn pro nejlepší účastníky celostátních kol soutěží a žáky, kteří úspěšně reprezentovali náš kraj v soutěžích mezinárodních. Celkem bylo oceněno 25 žáků.

Z naší školy bylo pro toto ocenění za svá umístění vybráno celkem 10 žáků a navíc jeden náš absolvent (Matěj Štágl reprezentoval v roce 2018 dokonce ve dvou mezinárodních vědeckých soutěžích v oboru informatika).

Společně se svými učitelkami rodiči se tak této slavnostní akce zúčastnili tito naši žáci:

Martin Kaplánek, kvarta A – oceněn za 3. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády a 1. místo v zeměpisné soutěži Eurorébus, vyučující Mgr. Hana Mrázová,

Amálie Halamová, Aneta Kuchařová, Anna Salavcová, Anna Schacherlová, Jana Simulíková, Veronika Vondráčková (všechny kvinta A) – oceněny za 3. místo v celostátním kole soutěže Zlatý list, vyučující Mgr. Lenka Tulková,

Vojtěch Kašpar, Lenka Machová, Jan Měrka (všichni tercie A) – oceněni za 3. místo v celostátním kole soutěže ChemQuest, vyučující Mgr. Pavla Machová.

Ceny spojené též s motivační finanční odměnou předávali  náměstek hejtmana Mgr. Petr Tulpa a vedoucí OŠMTS Krajského úřadu Mgr. Leoš Křeček.

Děkuji našim žákům i jejich vyučujícím za vynikající reprezentaci školy.

 

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy