Naše příspěvky na charitu jsou rozdány, žáci se ale angažují dále

Jak jsme již informovali, v letošním roce se v rámci charitativních aktivit podařilo na dobročinné účely získat více než 12 tisíc korun. Tyto peníze již byly rozděleny, a to takto:

 

1200 Kč – Dobrý anděl,

 

2 200 Kč – pěstounka paní Jiříková,

 

9 200 Kč – Farní charita Česká Lípa – pro azylový dům Jonáš.

 

Velmi nás těší, že někteří naši studenti se dobročinnosti věnují i nadále. V úterý 18. 12. nás navštívily ředitelka Farní charity v České Lípě Mgr. Eva Ortová a paní Dita Krčmářová, aby poděkovaly za účast na akci "Dobročinná palačinka" a předaly studentům drobné (perníkové) dárky. Poděkování patří i Mgr. Lence Česenkové, která účast našich žáků organizovala.

 

Mgr. Helena Paszeková, ředitelka školy