Úspěch v krajské výtvarné soutěži 100 let republiky

V pondělí 17. 12. 2018 proběhlo v Liberci na Krajském úřadě slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže 100 let republiky. Soutěž byla vyhlášena pro všechny střední školy v Libereckém kraji, přičemž si každá vylosovala dva letopočty, které měli její žáci za úkol výtvarně zpracovat. Na nás vyšel rok 1975 a 2016. Realizace probíhala v hodinách výtvarné výchovy ještě v minulém školním roce.

 S historickou rešerší žákům pomohl Mgr. Aschenbrenner. Všechny práce byly vyhodnoceny nyní v prosinci a oceněno bylo vždy jedno dílo v každém desetiletí. Je potěšující, že ze sedmdesátých let vyhrála práce našich žákyň Niny Jeřábkové a Báry Hluštíkové ze současné 6AV mapující rok 1975. Na velkoformátové koláži byl právem oceňován originální nápad i netradiční forma zpracování. Ústředním motivem je portrét v tomto roce právě zvoleného prezidenta Gustáva Husáka. Portrét, který tehdy shlížel na dění v republice z každé kanceláře či školní třídy. Soudruh Husák tak měl normalizační dění v socialistickém Československu pečlivě pod dohledem. Tuto skutečnost děvčata vyjádřila vtipným „orlojem“ umístěným v prezidentových brýlích, které kromě jeho zraku, po otočení a nastavení správného data na boční straně, zobrazují klíčové události roku 1975. Oběma studentkám k cennému úspěchu gratulujeme!

Mgr. Jaroslav Rež